خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

آموزش تنظیم PPTP و L2TP
برای آیفون

وارد Setting دستگاه شوید.

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

این قسمت را انتخاب کنید(General )

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

VPN را انتخاب کنید

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

این قسمت را انتخاب کنید (Add VPN Configuration)

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

از قسمت type روی PPTP بزنید

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

PPTP را انتخاب کنید

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

نکته: از سرور هایی که بعد از خرید داده شده استفاده کنید

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

تنظیمات را SAVE کنید

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

در این لحظه اتصال شما برقرار شده است

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)

آموزش تنظیم L2TP در آیفون و آیپد

توجه: این روش بیشتر برای اینترنت ۳G و LTE مناسب میباشد .

توجه داشته باشید که سرور و بقیه مشخصات مثل قبل میباشد فقط از قسمت تایپ باید L2TP را انتخاب کنید

برای secret عدد زیر را وارد کنید

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

خرید VPN PPTP و L2TP برای آیفون و آیپد

(جهت بزرگ شدن عکس روی عکس کلیک کنید)