آموزش فیلتر شکن ikev2 برای بلک بری z10

آموزش فیلتر شکن ikev2 برای بلک بری z10

آموزش ساخت کانکشن برای بلک بری z10

ایجاد یک پروفایل جدید VPN با استفاده از جزئیات اتصال زیر است:

آموزش ساخت کانکشن

Profile Name: fcvpn

Server Address: آدرس سرور وارد کنید

Gateway Type: Generic IKEv2 VPN Server

Authentication Type: EAP-MSCHAPv2

Authentication ID Type: IPv4

MSCHAPv2 EAP Identity: نام کاربری (username)

MSCHAPv2 Username: نام کاربری (username)

MSCHAPv2 Password: نام کاربری (password)

Gateway Auth Type: PSK

Gateway Auth ID Type: IPv4

Gateway Preshared Key: torguard

Perfect Forward Secrecy: not checked