حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید پر سرعت

حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید
ابتدا فایل زیر را دانلود و گوشی اندروید نصب کنید
open vpn برای آندروید
فایل های کانفیگ را دانلود کنید و از حالت فشده خارج کنید unzip
فایل کانفیک فیلتر شکن openvpn

 

سپس طبق مراحل زیر عمل کنید
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت

 

حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت

فایل های کانفیگ که در مرحله اول دانلود کردید
به محل ذخیره شده فایل روی گوشی برید و
import
کنید

توجه اگر فایل فشرده رو دانلود کردید
از حالت فشرده خارج کنید
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت
حل مشکل فیلتر شکن open vpn برای اندروید  پر سرعت